Haber Listesi


29.05.2020
Türkiye'den Tahkim Gündemi

Haziran 2020 Haberleri:  CAS'ın önündeki önemli davalar 3 Haziran 2020 – Uluslararası Tahkim Mahkemesi CAS, büyük yankı uyandıran iki davaya Kasım ayı başında bakacağını açıkladı. Pandemiye bağlı seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bazı duruşmaların video konferans ile yapılabileceği belirtildi. Uluslararası tahkim mahkemesi CAS, görüşülmesi beklenen davalar hakkında bilgi notu yayınladı. Haberin...

Devamını oku


29.05.2020
Uluslararası Tahkim Gündemi

Bankacılık ve Finans’ta Küresel Tahkim: Yüksek Talep Eğiliminin 2027'ye Kadar Süreceği Tahmin Ediliyor 28 Mayıs 2020 - Bankacılık ve Finans Sektöründe Tahkim Araştırması, bankacılık ve finans piyasasında tahkimin mevcut durumunu derinlemesine analiz eden bir çalışmadır. Makalede söz konusu rapor hakkında bilgi verilmiş Yüksek Talep Eğiliminin 2027'ye Kadar Süreceği tahminine yer verilmiştir. Yazı...

Devamını oku


30.06.2020
Üye ve Paydaşlarımızdan

Bu sayfada İSTA üyeleri ve paydaşları tarafından, tahkim ve tahkimi ilgilendiren hukuk alanlarında yayınlar, etkinlikler ve haberlerin kısa özetleri ve bağlantıları yer almaktadır. Değerli üye ve paydaşlarımız bu sayfada yayınlanmak üzere ilgili bağlantılarını veya blog bölümümüzde yayınlanmak üzere makalelerini ve haberlerini info@ista.org.tr adresine iletmelerinden büyük memnuniyet duyacağız. CO...

Devamını oku


09.07.2018
Başbakanlıkla İlgili Tahkim Davalarında Cumhurbaşkanlığı Taraf Olacak

9 Temmuz 2018 - Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre, kapatılan Başbakanlığın iş ve işlemleriyle ilgili açılmış ve açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı taraf sıfatını kazanacak. "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın...

Devamını oku


30.12.2017
Sözleşme Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim Yolunun Tercih Edilebilmesine Yönelik Düzenlemeler Yayımlandı

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılması ve bu kapsamda tahkim yolunun, özellikle de 2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve gizli bir biçimde milletler arası standartlarda çözüml...

Devamını oku


14.06.2018
Hakem ve eksper ücretleri ile eğitimlerinde düzenleme

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’te değişikliğe gidildi. Sigorta ve itiraz hakemleri ile sigorta eksperlerini ilgilendiren yeni yönetmelikte, ücret ve mesleki eğitimlere ilişkin düzenlemeler yer alıyor.“Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14 Haziran tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişiklik ile atamalar, komi...

Devamını oku


10.07.2018
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Tahkim Görevi Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'nde

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin 10 Temmuz tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi. Kararnamede bakanlığın tahkime ilişkin görevli genel müdürlüğü olarak "Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel...

Devamını oku


27.12.2017
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yayımlandı. Uluslararası tahkim ve hukuk alanında çalışan uygulamacılar için önem taşıyan tebliği okumak için tıklayınız.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171227-15.htm

Devamını oku


28.11.2017
Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.Kabul edilen tasarıda tahkime ilişkin olarak şu atıf yer aldı:Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazin...

Devamını oku


07.08.2017
Hayat Dışı Sigorta Hakemi Sınavı Başvurusu için Son Gün 25 Ağustos 2017

24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görev alacak sigorta hakemleri ve itiraz hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı getirildi.Bu çerçevede SEGEM, 2017 yılı için Hayat Dışı Branşında Sigorta Hakemi Sınavı d...

Devamını oku