İSTA Tahkim Uygulamacıları Listesi


İstanbul Tahkim Derneği, Tahkim alanının farklı noktalarında görev yapan uygulamacıları “İSTA Tahkim Uygulamacıları Listesi” altında bir araya getirmektedir.

Tahkimin yaygın olduğu ülkelerde tarafların uyuşmazlık öncesinde doğru ve hızlı hakem seçimi yapabilmeleri bu tür listelerin varlığı ile sağlanmaktadır. İSTA da bu liste sayesinde uyuşmazlık taraflarına hakem seçme noktasında kolaylık sağlamayı ve kalifiye uygulamacıları ön plana çıkarmayı hedeflemektedir.

İSTA, Tahkim Uygulamacıları Listesi’ne dahil edilecek hakemlerin kabulü amacıyla “Tahkim Uygulamacıları Kalifikasyon Kriterlerini” yayınlamıştır. Yayınlanan kriterler içinde zorunlu ve ek nitelikler bulunmaktadır. Uygulamacıların listeye girmek için belirtilen zorunlu kriterlere uymaları gerekmektedir. Listede bu kriterlerin ötesinde, uyuşmazlık taraflarının hakemlerin farklı niteliklerini dikkate alabilecekleri ek kriterler de yer almaktadır.

“Tahkim Uygulamacıları Kalifikasyon Kriterleri'ni” buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. 

Tahkim Uygulamacıları Listesi’ne PDF ortamında ulaşmak için “İSTA Yıllığı 2018” kitabımızı indirebilirsiniz.

İSTA Tahkim Uygulamacıları Listesi'ne web sitemiz üzerinden erişmek buraya tıklayabilirsiniz.